Home / Giáo Dục - Gia Đình

Giáo Dục – Gia Đình

Luân lý chuyên biệt 47: Những tội nghịch với bác ái huynh đệ

Gương mù : là lời nói, hành động hay một sự bỏ sót, nguyên nó là xấu, hay có vẻ xấu, tạo cơ hội cho người khác phạm tội  

Read More »

Luân lý chuyên biệt 46: Sửa lỗi huynh đệ

huynhdeSửa lỗi huynh đệ là khuyên bảo riêng một người anh em trong tinh thần bác ái, để kéo họ ra khỏi tội hay nguy cơ phạm tội.  

Read More »

Luân lý chuyên biệt 45: Những hình thức bác ái tinh thần

Có nhiều hình thức bác ái tinh thần mà chúng ta có thể thực hiện. Cầu nguyện;  Hy sinh cho tha nhân.  

Read More »

Luân lý chuyên biệt 44: Bác ái với kẻ thù

“ Giáo lý của Đức Kitô đòi hỏi chúng ta tha thứ cả những xúc phạm, và nới rộng luật yêu thương để bao gồm mọi kẻ thù” (GS 28).  

Read More »

Luân lý chuyên biệt 43: Bác ái với tha nhân

phanrang04Yêu mến Chúa và yêu tha nhân được tóm gọn trong mười điều răn : ba điều răn đầu dành cho Thiên Chúa, còn bảy điều răn sau dành cho tha nhân.  

Read More »

Luân lý chuyên biệt 42: Tội mại thánh (Simony)

Xúc phạm người có chức thánh (personal sacrilege); Xúc phạm đến nơi thánh (local sacrilege);Xúc phạm đến vật thánh (real sacrilege).

Read More »

Luân lý chuyên biệt 41: Tội phạm thánh (Sacrilege)

Xúc phạm người có chức thánh (personal sacrilege); Xúc phạm đến nơi thánh (local sacrilege);Xúc phạm đến vật thánh (real sacrilege).

Read More »

Luân lý chuyên biệt 40: Lời thề

Điều răn thứ hai dạy phải tôn kính danh Thiên Chúa, không được nói lộng ngôn (blasphemy) đến danh Thiên Chúa : “ Ngươi không được kêu tên Đức Chúa mà làm điều bất xứng” (Xh 20, 7; Đnl 5, 11).

Read More »

Luân lý chuyên biệt 39: Những ai có thể khấn

Mục đích của việc khấn là xác định quyết tâm làm điều tốt, nên những người đã dứt khoát xác định quyết tâm rồi sẽ không thể xác định quyết tâm một lần nữa.

Read More »

Luân lý chuyên biệt 38: Lời khấn hứa

Là lời hứa với Chúa, qua đó con người tự nguyện buộc mình làm cho Chúa một điều thiện khả thi và tốt hơn điều trái ngược (GL 1191, 1; GLHTCG  2102).

Read More »