Home / Giáo Dục - Gia Đình

Giáo Dục – Gia Đình

Thần học Đời Tu 19: Nét đẹp của đời sống thánh hiến

 Đời thánh hiến của các tu sĩ là phương thế kết hiệp một cách đặc biệt với Giáo hội và với Mầu nhiệm Giáo hội

Read More »

Thần học Đời Tu 18: Lý tưởng then chốt về ĐSTH

 Ơn kêu gọi bao hàm sự tuyển chọn và thánh hiến.

Read More »

Thần học Đời Tu 17: Thượng HĐGM về đời sống thánh hiến

Sau công đồng Vaticano II., thần học về đời tu chú trọng tới ý niệm thánh hiến.

Read More »

Thần học Đời Tu 16: Công đồng Vaticanô II và đời sống thánh hiến

Công đồng Vatican II muốn kéo đời tu ra khỏi não trạng hẹp hòi đó và giúp họ ý thức được lý tưởng của mình là bước theo Chúa Kitô.

Read More »

Thần học Đời Tu 15: Đời sống thánh hiến theo Bộ Giáo luật hiện hành

Khi nói về đời tu, ta có thể phân biệt 2 loại chính : các tổ chức tu trì thuộc đời sống thánh hiến và các tổ chức tu trì thuộc đời sống tông đồ.

Read More »

Thần học Đời Tu 14: Những khía cạnh Thần học về ĐSTH

Theo Tông huấn Vita Consecrata của đức Gioan Phaolô II, chúng ta có thể kể ra ít là 6 khía cạnh của đời thánh hiến; Kitô, Tam vị, Giáo hội, Truyền giáo, Cánh chung, Maria.

Read More »

Thần học Đời Tu 13: Khái niệm căn bản về ĐSTH

Theo nguyên nghĩa, consecratio, sự thánh hiến, cung hiến hay tác thánh, là tách rời một người hay một vật ra khỏi lãnh vực phàm tục, để dành riêng cho công việc thánh.

Read More »

Thần học Đời Tu 12: Các Tu hội đời

Hình thức này đã nhen nhúm từ thế kỷ 16, khi thánh Angela Merici (1470- 1540), vào năm 1533, lập một hội những thiếu nữ muốn dâng mình cho Chúa.

Read More »

Thần học Đời Tu 11: Các Hội dòng

Nhiều dòng ra đời trong giai đoạn này đều theo đuổi một công tác tông đồ nhất định, đáp ứng nhu cầu cụ thể của Giáo hội hay xã hội.

Read More »

Thần học Đời Tu 10: Các Tu đoàn

Những giáo sĩ muốn sống chung với nhau để giúp nhau nên thánh hay để cùng nhau thi hành một sứ vụ, nhưng họ không muốn bị ràng buộc bởi lời khấn dòng.

Read More »