Home / Giáo Dục - Gia Đình

Giáo Dục – Gia Đình

Thần học Đời Tu 28: ĐSTH trong mối tương quan với xã hội

Chúng ta cùng tìm hiểu mối tương quan giữa đời thánh hiến với thế giới hay xã hội thông qua việc phân tích vai trò và sứ mạng hay đặc sủng của người thánh hiến với thế giới hôm nay.

Read More »

Thần học Đời Tu 27: ĐSTH trong mối tương quan với Hội thánh

Người tận hiến khấn giữ ba lời khuyên Phúc âm, thì có mối liên hệ và thuộc về Hội thánh cách đặc biệt hơn, thân mật và khắng khít hơn.

Read More »

Thần học Đời Tu 26: Linh đạo tu trì: “Chiêm niệm và hoạt động”

Chúng ta vẫn thường quen với kiểu nói “đời sống chiêm niệm” và “đời sống hoạt động”. Ra như hai lối sống này khác biệt và tách biệt nhau.

Read More »

Thần học Đời Tu 25: Linh đạo tu trì: “Việc chiêm niệm”

Hạn từ Contemplatio có thể hiểu về 3 thực tại: một cung cách, một hình thức cầu nguyện, một nếp sống.

Read More »

Thần học Đời Tu 24: Linh đạo tu trì: “Việc khổ chế”

Truyền thống của đời đan tu: từ khổ chế đến chiêm niệm

Read More »

Thần học Đời Tu 23: Lời khấn Vâng phục với ĐSTH

Đức Giêsu Kitô, “Đấng được sai đến để thi hành thánh ý Chúa Cha” chính là nền tảng cho sự vâng phục của chúng ta.

Read More »

Thần học Đời Tu 22: Lời khấn Khó nghèo với đời sống thánh hiến

Con người không thể nào “làm tôi hai chủ”

Read More »

Thần học Đời Tu 21: Lời khấn Khiết tịnh với đời sống thánh hiến

Động lực của đức khiết tịnh phải là vì Nước Trời.

Read More »

Thần học Đời Tu 20: Ba lời khuyên Phúc Âm với ĐSTH

Tất cả các Kitô hữu khi lãnh bí tích Rửa tội đều được thánh hiến cho Thiên Chúa. 

Read More »

Hành trình kỳ lạ của Bôm

Năm học 2017-2018, Học viện Âm nhạc quốc gia đón một học viên đặc biệt vào hệ trung cấp 7 năm: em Nguyễn Anh Tuấn, tên thường gọi là Bôm, 15 tuổi, mắc bệnh APERT bẩm sinh khiến các ngón tay ngón chân dính nhau, xương sọ bị cốt hóa sớm...

Read More »