Home / Giáo Dục - Gia Đình

Giáo Dục – Gia Đình

Thánh Mẫu học 21: Đức Maria vô nhiễm nguyên tội: khóe nhìn Thánh kinh và lịch sử

Read More »

Thánh Mẫu học 20: Mẹ trọn đời trinh khiết dưới khóe nhìn Thần học

Read More »

Video: Kéo co và nhảy bao bố mừng bổn mạng giáo xứ (2018)

Trận thi đầu tiên là môn nhảy bao bố. Cuộc thi này xem đơn giản nhưng không phải dễ. Nó đòi hỏi người chơi phải khéo léo, phối hợp nhịp nhàng, bước nhảy mạnh mẽ

Read More »

Thánh Mẫu học 19: Mẹ trọn đời trinh khiết: khóe nhìn Thánh kinh và lịch sử

Read More »

Video: Hiến máu nhân đạo mừng bổn mạng 2018

Read More »

Thánh Mẫu học 18: Đức Maria là Mẹ của Thiên Chúa dưới khóe nhìn Thần học

Read More »

Thánh Mẫu học 17: Đức Maria là Mẹ của Thiên Chúa: khóe nhìn Thánh kinh và lịch sử

Read More »

Thánh Mẫu học 16: Sự tiến triển đạo lý về Đức Maria từ thời Trung cổ đến Công đồng Vatican II

Read More »

Thánh Mẫu học 15: Sự tiến triển đạo lý về Đức Maria trong ba thế kỷ đầu & Công đồng Ê-phê-sô

Read More »

Video: Thánh lễ mừng bổn mạng Ban Tông đồ (2018)

Giáo xứ Thánh Đaminh – Ba Chuông hân hoan mừng kính trọng thể hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, những vị Thánh tiên khởi xây dựng Giáo Hội và cũng là dịp mừng bổn mạng Ban Tông Đồ giáo xứ

Read More »