Home / Giáo Dục - Gia Đình

Giáo Dục – Gia Đình

Thần học Tâm linh 17: Kinh nghiệm tâm linh nguyên khởi thời Tân ước – nơi các môn đệ của Đức Giêsu

Read More »

Thần học Tâm linh 16: Kinh nghiệm tâm linh nguyên khởi thời Tân ước – nơi chính bản thân Đức Giêsu

Read More »

Thần học Tâm linh 15: Kinh nghiệm tâm linh theo linh đạo của văn thể Khải Huyền

Read More »

Slides: Sức mạnh của “10 việc tốt”

Read More »

Chúc Mừng Năm Mới – Happy New Year

Chuẩn bị giã từ năm Kỷ Hợi, bước vào năm mới Canh Tý, xin gửi đến cộng đoàn vài Clips : Happy New Year - Chúc Mừng Năm Mới

Read More »

Video: Bánh Chưng nghĩa tình mừng Xuân Canh Tý (2020)

Read More »

Video: Nghi Thức Nhận Chức Bề Trên Tu Viện Thánh Albertô Cả

Xin tạ ơn Chúa vì những ân ban trên Tu viện của chúng con, xin tiếp tục giúp chúng con trở nên những người môn đệ theo chân cha thánh Đa Minh và đẹp lòng Chúa mọi bề.

Read More »

Slides: Thập đại bệnh – bại -thắng

Read More »

Slides: Sự hoàn hảo

Read More »

Slides: Sự đổi đời

Read More »