Home / English Mass

English Mass

The first Mass in English at Saint Dominic Parish

Exactly as scheduled, the first Mass in English was concelebrated at 7:30 pm, Saturday evening 26-5-2012. Being the first Mass in English here at Saint Dominic Church and with the rain threatening, some feared that the church would be half-filled. But to our surprise, the number of Mass attendants surpassed our expectation : the church was full to its capacity.

Read More »

The Order Of The Mass

Nhằm chuẩn bị cho thánh lễ bằng tiếng Anh được chu đáo, gxdaminh.net gửi tới cộng đoàn phần chung thánh lễ bằng tiếng Anh. Mời cộng đoàn coi trước để khi bước vào thánh lễ không bị bỡ ngỡ và tham dự cách tích cực hơn.

 

Read More »