Home / Thánh Ca

Thánh Ca

Trực Tuyến Lễ Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh 24.12.2020

Read More »

BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI – Sáng tác: Lm. Mạnh Hùng, OP. – Trình bày: Cs. Trung Đông

Read More »

LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH: Sáng tác: Hường Doang, O.P. – Trình bày: Cs. Kim Cúc & Mai Ly

Read More »

LỜI VỌNG NGÂN – Sáng tác: Hường Doang, O.P. – Trình bày: Cs. Mai Ly + Kim Cúc

Read More »

BIẾT CHÚA, BIẾT CON – Sáng tác: Lm Mạnh Hùng, O.P. – Trình bày: Cs. Thanh Sử

Read More »

ĐỜI LINH MỤC- Sáng tác: Lm. Trinh Quang, O.P. – Trình bày: Cs. Duy Tân

Read More »

Video nhạc: Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa

Con xin tín thác vào tình thương bao la của Chúa. Bên trái tim Cha lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin Dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa. Bên suối yêu thương hồn con hướng về lòng Cha.

Read More »