Các Lớp Giáo Lý Đầu Năm 2009

Thông Tin Các Lớp Giáo Lý

Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ Đaminh Ba Chuông xin thông báo, các lớp học Giáo lý tại trung tâm trong những ngày tới. Xin quý ông bà anh chị em giới thiệu cho bạn bè và những người có nhu cầu học hỏi để đăng ký tham dự.

1. Dự tòng và Hôn Nhân khóa I / 2009

Lớp khai giảng ngày 2-1-2009, đã hết hạn nghỉ tết và tiếp tục học lại từ thứ tư 04-02-2009.

Lớp học từ 19g00 đến 20g30 các ngày hai, tư, sáu trong tuần, và sẽ kết thúc ngày 25-5-2009.

Lệ phí cho người học lớp hôn nhân là 100.000 vnd / người.

Các Lớp Giáo Lý Đầu Năm 20092. Lớp Hôn nhân khóa I / 2009

Khai giảng ngày 09-02-2009 kết thúc ngày 06-04-2009.

Học các ngày thứ hai và thứ tư.

Lệ phí 100.000 vnd / người.

3. Lớp Thần học Vinh Sơn Liêm

Môn : Các thư Thánh Phaolô.

Khai giảng ngày 10-02-2009 kết thúc ngày 21-4-2009.

Học tối thứ ba từ 19g00 đến 21g00
Hạn chót ghi danh là 08-02-2009

Lệ phí 30.000 vnd / người.

Ghi chú : a. Giờ làm việc của Trung Tâm Mục Vụ mỗi ngày
(trừ Chúa nhật là lễ nghỉ),
Sáng 9g00 đến 11g, Chiều 19g00 đến 21g00

b. Theo quy định mới, mỗi năm giáo xứ sẽ mở bốn khóa Dự tòng và ba khóa Hôn nhân. Xin xem chương trình các khóa học khác trong mục Trung Tâm Mục Vụ.