Home / Thông tin / Các Đoàn Thể

Các Đoàn Thể

CÁC ĐOÀN THỂ SINH HOẠT TẠI GIÁO XỨ ĐAMINH

+ Huynh Đoàn Đaminh

+ Thiếu Nhi Thánh Thể

+ Gia Đình Truyền Tin

+ Các Bà Mẹ Công Giáo

+ Legio Mariae

+ Nhóm Mỹ Thuật Đaminh

+ Nhóm Phục Vụ Martinô

+ Sinh Viên Nhịp Bước Đaminh

+ Ban Lễ Sinh

+ Lòng Chúa Thương Xót

+ Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua


Tất Niên Tết 2009