Ca Đoàn Cêcilia

 
 
TRÍCH ĐOẠN : KHÚC CA MẶT TRỜI
 
Ngày truyền thống : Mừng thánh nữ Cêcilia năm 2007
 
 
.
 
 
 
 
 
.