Ca Đoàn Cêcilia

 
 
TRÍCH ĐOẠN : KHÚC CA MẶT TRỜI
 
Ngày truyền thống : Mừng thánh nữ Cêcilia năm 2007
 
 
.
 
The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">aiKkzvhrPaI</span> is invalid.  
 
 
 
.