Ca nhạc thiếu nhi: Lên thăm Chị Hằng

 

 

Ca nhạc thiếu nhi: Lên thăm Chị Hằng

 


Ca nhạc thiếu nhi: Lên thăm Chị HằngĐêm nay đẹp làm sao trăng nghiêng vào cửa sổ.

Em không ngủ được đâu mải ngắm trăng trời cao

Em muốn làm phi công du hành đến mặt trăng

Em muốn cưỡi phi thuyền lên viếng thăm chị hằng.

ĐK : Chị Hằng Nga ơi, nào múa hát cùng chúng em

Chị Hằng Nga ơi, cùng chúng em vui rước đèn

Là la la lá la la la lá là

Là la la lá la la la lá là

Là la la lá la la la lá là