Home / Thông tin / Ca đoàn Suối Việt 10 năm thành lập

Ca đoàn Suối Việt 10 năm thành lập

 

 

Ca đoàn Suối Việt 10 năm thành lập


Ban hợp xướng và dàn nhạc Suối Việt được thành lập từ năm 2004. Đến năm 2007, Suối Việt về sinh hoạt tại giáo xứ Đaminh Ba chuông. Ngày 11.01.2014, Suối Việt đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập tại nhà thờ Đaminh.

Cùng đồng tế với cha chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc có các cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc, Vinhsơn Đinh Trung Nghĩa, cha nguyên chánh xứ Phanxicô, cha Đỗ trung Thành và cha Đỗ Tuấn Linh, đặc trách các ca đoàn. Trong thánh lễ có nghi thức tiếp nhận 24 thành viên chính thức của ca đoàn.

Buổi lễ kết thúc với tiệc liên hoan đầm ấm và huynh đệ. Xin gửi đến cộng đoàn một số hình ảnh chính của ngày lễ.

.

Lm Tiến Lộc và ca đoàn – trước lễ

Nhạc trưởng Nguyễn Bách – Ca nhập lễ

Các thành viên chính thức lãnh đồng phục

Dâng lễ vật lòng thành

Ban hợp xướng và dàn nhạc

Hình Lưu niệm (click xem hình lớn)

 

Liên hoan : Bài ca chào mừng

Liên hoan : Đồng ca

Liên hoan : Hội diễn

Liên hoan : Lưu niệm (click xem hình lớn)

.