Bổn mạng Giáo họ Gioan Baotixita 2011

Giáo xứ thánh Đaminh

Clips Bổn Mạng Giáo Họ Gioan Baotixita

Trong niềm vui lớn của giáo hội long trọng mừng Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, giáo họ Gioan Baotixita, thuộc giáo xứ Đaminh, đã tổ chức thánh lễ mừng bổn mạng, vào lúc 17g 30 ngày 24.06.2011, với sự hiện diện đông đảo giáo dân trong giáo xứ, đặc biệt là bà con thuộc giáo họ.

Đồng tế với cha bề trên chánh xứ Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu trong thánh lễ hôm nay, có cha cố Ignatio Nguyễn Ngọc Rao, cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, cha Giuse Ngô Văn Thích, và cha Đaminh Trần Bình Tiên.

Clips hình

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">fpNpYne5enE</span> is invalid.