BIẾT CHÚA, BIẾT CON – Sáng tác: Lm Mạnh Hùng, O.P. – Trình bày: Cs. Thanh Sử