Bế mạc tháng Mân Côi 10/2014

 

Bế mạc tháng Mân Côi 10/2014

 

Bế mạc tháng Mân Côi 10/2014Nhớ lại, lúc 19h30 ngày 2/10 cộng đoàn giáo xứ Đa Minh đã khai mạc tháng mân côi ngay dưới chân Đức Mẹ tại Đài ngoài sân. Mỗi người một bông hoa và một ngọn nến trang nghiêm theo chân cha linh hướng Giuse Phạm Quốc Văn tiến về tượng đài dâng lên Mẹ những tâm tư ước nguyện thầm kín và nhờ mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho nhóm kinh mân côi ngày càng đông đảo hơn và ngày càng có người yêu mến Mẹ nhiều hơn.

Trong tháng mân côi, nhóm còn suy niệm mỗi ngày trước thánh lễ chiều giúp cộng đoàn để hiểu về ý nguyện, hiệu quả của kinh mân côi và công trình cứu chuộc của Thiên Chúa.

 

Bế mạc tháng Mân Côi 10/2014

 

Kết thúc tháng mân côi hôm nay (30.10), cũng hoa và nến mọi người tiến về thánh đường trong tâm tình yêu thương, dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm và những ngọn nến cháy sáng dưới sự chủ trì của Thầy Đa Minh Phạm Thanh Cao.

 

Bế mạc tháng Mân Côi 10/2014

 

Tiếp theo là phần lần chuỗi mân côi và suy niệm năm mầu nhiệm mừng nói về những đức ái qua kinh mân côi, đó là tình yêu chia sẻ, hiệp nhất và đức mến là cao trọng nhất.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học nơi Mẹ sự khiêm nhường và xin vâng, sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ, khó khăn để củng cố niềm tin và phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa.

TERESA.

Bế mạc tháng Mân Côi 10/2014