Bế mạc Năm Thánh GHVN tại La Vang

.

Video : Bế mạc Năm Thánh GHVN tại La Vang


Bế mạc Năm Thánh GHVN tại La VangTrong ngày cuối cùng của tháng hoa kính Đức Mẹ, xin giới thiệu với cộng đoàn các clips Đại hội Bế mạc năm thánh GHVN 2010 tại Lavang, TGP Huế.

Đây là các clips Video tiếp thị của Vietcatholic giới thiệu đĩa DVD, gồm :

Hình ảnh ngày khai mạc 04.01.2011, vũ khúc khai hội và Đại lễ Bế Mạc Năm Thánh sáng thứ năm, 06.01.2011 do Đức Hồng Y Ivan Dias Đặc sứ chủ tế cùng với 42 giám mục, khoảng 1200 linh mục và nửa triệu giáo dân…

 

Ngày khai mạc 04.01.2011

 

Vũ khúc khai hội

 

Thánh lễ Bế mạc 06.01.2011