Bầu Ban điều hành Liên Tu Sĩ GP. Sài Gòn (2014-2017)

 

Bầu Ban điều hành Liên Tu Sĩ GP. Sài Gòn

Nhiệm kỳ 2014-2017

 

Bầu Ban điều hành Liên Tu Sĩ GP. Sài Gòn (2014-2017)Sáng nay 30/7/2014, tại phòng họp Toà Tổng Giám mục TPHCM, đến tham dự có 39 vị đại diện cho các dòng tu và tu hội.

Khai mạc lúc 8g30, các đại biểu hát kinh Chúa Thánh Thần xin ơn thánh hoá và Linh mục đặc trách tu sĩ TGP Tôma Vũ Quang Trung nói lên lý do của buổi họp. Tiếp theo, linh mục Chủ tịch Liên Tu sĩ Giuse Trần Hoà Hưng báo cáo về nhiệm kỳ 2011-2014, chủ yếu là việc đào tạo của 6 liên dòng trong Tổng giáo phận, cùng với những thuận lợi và những khó khăn.

Buổi họp tiếp tục với phần trao đổi về cơ chế và phương cách bầu chọn. Mọi người đồng thuận với việc tinh giảm cơ chế: chỉ bầu chọn 2 vị – chủ tịch (dòng nam) và phó chủ tịch kiêm thư ký (dòng nữ) – (thay vì chọn 4 vị như trước đây). Phương cách bầu chọn: chọn 2 dòng tu để 2 dòng tu này cử ra 2 vị (chủ tịch hoặc phó chủ tịch) từ dòng tu của mình.

Kết quả bầu chọn:

– Chủ tịch: sẽ được cử ra từ Dòng Đồng Công.
– Phó chủ tịch: sẽ được cử ra từ Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11g20 trong bầu khí hiệp thông. 

(Theo WSG)

Bầu Ban điều hành Liên Tu Sĩ GP. Sài Gòn (2014-2017)

Bầu Ban điều hành Liên Tu Sĩ GP. Sài Gòn (2014-2017)