Bắt đầu giai đoạn 2 tu bổ Đền Thờ Thánh Mộ

 

Bắt đầu giai đoạn 2 tu bổ Đền Thờ Thánh MộGiai đoạn 2 trong tiến trình tu bổ Đền thờ Thánh Mộ Jerusalem đã được khởi sự, với sự thỏa thuận giữa Dòng Phanxicô tại Thánh Địa và 2 công ty Italia.

Hôm 08/10/2019 vừa qua, Dòng Phanxicô tại Thánh Địa đã ký hợp đồng với một tổ chức “La Venaria Reale” chuyên bảo tồn và tu bổ di tích văn hóa, có trụ sở tại thành phố Torino bắc Italia và Viện khoa học cổ thời tại Đại học La Sapienza ở Roma, để nghiên cứu sơ khởi trong dự án tu bổ Đền Thờ. Hai cơ quan này sẽ thăm dò về tình trạng nền móng của Nhà nguyện Mộ Thánh cũng như nền của khu vực chung quanh đó. Việc nghiên cứu này nhắm chuẩn bị cho công việc tu bổ kế tiếp.

Cả 3 Giáo Hội Kitô đặc trách Đền thờ Mộ Thánh là Công Giáo, Chính Thống Hy Lạp và Arméni Tông Truyền đã thỏa thuận về dự án tu bổ, trong đó có việc nghiên cứu chuẩn bị.

Hồi tháng 3 năm 2017, sau mấy thập niên tranh chấp về nhà nguyện Mộ Thánh, công trình tu bổ đã được hoàn tất: nhà nguyện này được củng cố và tháo gỡ các dàn ráo bằng thép quanh đó.

Hồi cuối tháng 5 năm nay, 3 Giáo Hội đã thỏa thuận với nhau về giai đoạn 2 trong tiến trình tu bổ: nền Đền thờ bị hư hại vì nước thấm vào cũng như các cơ cấu hạ tầng của Đền thờ Thánh Mộ sẽ được tu bổ và làm cho vững chắc chung quanh Nhà nguyện Mộ Thánh. Trong tiến trình tu bổ này, Đền Thờ Thánh Mộ vẫn được mở cửa cho các tín hữu hành hương kính viếng. (KNA 9-10-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P.