Ban Điều Hành Trung Tâm

 
BAN ĐIỀU HÀNH
TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH

 

Ban Điều Hành Trung Tâm

Bề trên chánh xứ
Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Ban Điều Hành Trung Tâm

Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ
Lm Biển Đức Vương Thuật

Ban Điều Hành Trung Tâm

Giám đốc lớp Sedes Sapientiae
Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 

BAN THƯỜNG TRỰC

Ông Giuse Trần Ngọc Sơn
Ông Giuse Lê Trung Quyết

Giờ làm việc Văn Phòng Trung Tâm
Sáng 9g-11g Chiều 19g – 21g (Trừ Chúa nhật và ngày lễ)

 

Ban Điều Hành Trung Tâm
Tất niên các đoàn thể – Tết Kỷ Sửu