Bài Thơ Mother – Mẹ

Mẹ – Mother

Người dịch: Thiên Duyên

Bài Thơ Mother - Mẹ“M” là triệu thứ trên đời,
Mẹ cho con cả không lời thở than

“O” là dấu vết thời gian,
Làm cho tóc mẹ ngày càng bạc thêm.

“T” là nước mắt bao đêm,
Khi con trở bệnh càng thêm lo nhiều.

“H” là bao nỗi thương yêu,
Trái tim của Mẹ đều dành cho con.

“E” là đôi mắt sắt son
Ấm tình mẫu tử trong hơn sao trời.

“R” là người mẹ tuyệt vời,
Bên con phân giải cạn lời thiệt hơn.

Sáu âm ghép lại thành tên
“MOTHER” – Thế giới yên bình của con !

MOTHER

By Howard Johnson

“M” is for the million things she gave me
“O” means only that she’s growing old,
“T” is for the tears she shed to save me,
“H” is for ther heart of purest gold,
“E” is for her eyes with love light shining
“R” means right and right she’ll always be
Put them together they spell “MOTHER”
A word that means the world to me.