Home / Mai Van Tuyen

Author Archives: Mai Van Tuyen

TLO: Thứ Bảy tuần 09 thường niên, 05.6.2021

Read More »

Ngày 04.6.2021: Tước hiệu của Đấng Cứu Thế

Read More »

TLO: Thứ Sáu tuần 09 thường niên, 04.6.2021

Read More »

Tọa đàm: Dấu chỉ thời đại qua đại dịch Covid 19

Read More »

Ngày 03.6.2021: Mến Chúa yêu người

Read More »

Công giáo Ấn Độ tưởng niệm sự hy sinh của linh mục, tu sĩ chết vì Covid-19

Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ tưởng niệm sự hy sinh của các linh mục và nữ tu chết vì Covid-19, trong khi hoạt động tông đồ và mục vụ.

Read More »

TLO: Thứ Năm tuần 09 thường niên, 03.6.2021

Read More »

Slides: Chuỗi ngọc tháng 06

Read More »

“Các anh tìm gì” 20: Ý nghĩa của việc hành hương

Read More »

Ngày 02.6.2021: Niềm tin sự sống lại

Read More »