Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Author Archives: Mai Van Tuyen (page 3)

Author Archives: Mai Van Tuyen

Chúng ta phải từ bỏ mình…

‘Sống lại cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su’, đó… đó chính là sự minh chứng rõ nét nhất, rằng: tôi đã  “Từ bỏ mình để theo Đức Giê-su”.

Read More »

Ngày 28.6.2020: Đón tiếp kẻ bé mọn

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 13 thường niên năm A – 2020

“Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 13 thường niên năm A (2017 – 2020)

Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Read More »

Ngày 27.6.2020: Sự bất lực của bản thân

Read More »

Read More »

Ngày 26.6.2020: Cầu nguyện phải để cho ý Chúa được thể hiện

Read More »

Đức Thánh cha: Vua Đavít dạy chúng ta đưa tất cả cuộc sống vào trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa

Lúc gần 9 giờ 30, sáng thứ Tư, 24/6/2020, lễ kính sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến trực tuyến lần thứ 15, từ thư viện Giáo hoàng trong dinh Tông tòa.

Read More »

Nghe giảng lễ Chúa nhật 13 thường niên năm A (2017 – 2020)

Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Read More »

Mừng sinh nhật Ngôn sứ của Đấng Tối Cao

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Gioan Baotixita ban muôn ơn thánh trên mỗi gia đình trong giáo họ, quý cha và những người nhận thánh nhân làm quan thầy.

Read More »