Home / Mai Van Tuyen

Author Archives: Mai Van Tuyen

TLO: Thánh Tâm Chúa Giê-su, 11.6.2021

Read More »

Ngày 10.6.2021: Chu toàn lề luật Chúa dạy

Read More »

TLO: Thứ Năm tuần 10 thường niên, 10.6.2021

Read More »

CATG 21: Tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có khác với tôn kính Lòng Chúa Thương Xót?

Read More »

Videos: Giảng Chúa nhật 11 thường niên B (2015 – 2018)

sowe02.jpgNước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.

Read More »

Nghe giảng lễ Thánh Tâm Chúa (2009 – 2020)

Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực ; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin  

Read More »

Ngày 09.6.2021: Tuân giữ lề luật của Chúa

Read More »

TLO: Thứ Tư tuần 10 thường niên 09.6.2021

Read More »

Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Sứ thần Tòa Thánh tại Canada

Hôm 5/6/2021 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Ivan Jurkovič làm tân Sứ thần Tòa Thánh tại Canada.  

Read More »

Ngày 08.6.2021: Trở nên ánh sáng thế gian

Read More »