Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Author Archives: Mai Van Tuyen (page 10)

Author Archives: Mai Van Tuyen

Ngày 01.6.2020: Đấng Cứu Độ bị loại trừ

Read More »

Videos: Thiếu Nhi dâng hoa kính Đức Mẹ năm 2020

Read More »

Ngày 31.5.2020: Ý thức mình là thụ tạo mới của Thiên Chúa

Read More »

Lạy Ngài xin đến…

Vì là ngày sinh nhật của Giáo Hội, thế nên, không gì tốt hơn là chúng ta cùng nhau cất tiếng ca nguyện, như là một lời chúc cho nhau, ca nguyện rằng: “Lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đời”.

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa Thánh Thần hiện xuống (2017 – 2020)

ctthan06Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Read More »

Ngày 30.5.2020: Hội Thánh sẽ tồn tại mãi

Read More »

TLO: Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2020

Read More »

Giáo hội sắp có thêm ba hiển thánh và chín chân phước

Giáo hội sắp có thêm ba vị hiển thánh, trong đó có cha Charles de Foucauld và chín vị chân phước mới, trong đó có cha Michael McGivey, sáng lập Hội hiệp sĩ Colombo.

Read More »

Tòa Thánh truyền vị sáng lập và ba thành viên rời Đan viện Bose

Hôm 27/5/2020, sau cuộc điều tra dài hai tháng, Tòa Thánh đã công bố sắc lệnh, truyền thầy Enzo Bianchi, 77 tuổi, vị sáng lập Đan viện đại kết Bose và ba thành viên phải rời cộng đoàn này và ngưng mọi chức vụ.  

Read More »

Ngày 29.5.2020: Điều cần có là trái tim yêu thương

Read More »