Home / Mai Van Tuyen

Author Archives: Mai Van Tuyen

Ngày 04.3.2021: Sự vô cảm nơi mỗi con người

Read More »

TLO: Thứ Tư sau Chúa nhật 02 mùa chay, 03.3.2021

Read More »

Ngày 03.3.2021: Vác thập giá theo Chúa

Read More »

Chương trình Giáo lý trực tuyến: Các Anh Tìm Gì?

     Buổi giới thiệu Số 01: Quà Tặng Trong Cuộc Sống Số 02: Khát vọng cùng đích của con người là gì? Số 03: Lịch sử ngày lễ Giáng Sinh Số 04: Các từ ngữ trong Kinh Thánh và Phụng vụ – phần 01 Số 05: Vừa tin Chúa, ...

Read More »

“Các Anh Tìm Gì” 10: Tại sao luật buộc giữ ngày Chúa nhật?

Read More »

TLO: Thứ Ba tuần 02 mùa chay, -2.3.2021

Read More »

Tọa đàm Luân lý phái Tính – Những vấn nạn 01

Read More »

Ngày 02.3.2021: Hãy biết khiêm nhường

Read More »

Slides: Táo bạo – Dễ thương

Read More »

TLO: Thứ Hai tuần 02 mùa chay, 01.3.2021

Read More »