Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Author Archives: Mai Van Tuyen

Author Archives: Mai Van Tuyen

Ngày 02.6.2020: Nghĩa vụ đối với Thiên Chúa

Read More »

Sứ điệp Đức Thánh cha gửi Phong trào Canh tân trong Thánh Linh

Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu, từ tình trạng đau khổ vì đại dịch Covid-19, dấn thân cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng, công chính hơn, mang thực chất Kitô, chứ không phải chỉ có tên bề ngoài, trái lại có đời sống Kitô chân chính.  

Read More »

Ngày 01.6.2020: Đấng Cứu Độ bị loại trừ

Read More »

Videos: Thiếu Nhi dâng hoa kính Đức Mẹ năm 2020

Read More »

Ngày 31.5.2020: Ý thức mình là thụ tạo mới của Thiên Chúa

Read More »

Lạy Ngài xin đến…

Vì là ngày sinh nhật của Giáo Hội, thế nên, không gì tốt hơn là chúng ta cùng nhau cất tiếng ca nguyện, như là một lời chúc cho nhau, ca nguyện rằng: “Lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đời”.

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa Thánh Thần hiện xuống (2017 – 2020)

ctthan06Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Read More »

Ngày 30.5.2020: Hội Thánh sẽ tồn tại mãi

Read More »

TLO: Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2020

Read More »

Giáo hội sắp có thêm ba hiển thánh và chín chân phước

Giáo hội sắp có thêm ba vị hiển thánh, trong đó có cha Charles de Foucauld và chín vị chân phước mới, trong đó có cha Michael McGivey, sáng lập Hội hiệp sĩ Colombo.

Read More »