Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Author Archives: Mai Van Tuyen

Author Archives: Mai Van Tuyen

Ngày 26.8.2019: Hãy tự xét mình!

Read More »

Video: Thiếu Nhi Khai Giảng Năm Học 2019 – 2020

Read More »

Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp…

Nếu chúng ta là những người trung tín, luôn kết hợp với Đức Ki-tô, trong nhiệm thể là Giáo Hội, hãy tin, cuộc chiến đấu này phần chiến thắng sẽ nghiêng về phía chúng ta.

Read More »

Ngày 25.8.2019: Kiên tâm theo Chúa đến cùng

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 21 thường niên C (2016 – 2019)

Người bảo họ : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

Read More »

Thông cáo chung về cuộc gặp gỡ thứ 8 của Nhóm Làm Việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh (21-22/8/2019)

Một cuộc gặp gỡ của Nhóm Làm Việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra tại Vatican từ ngày 21 đến 22/08/2019.  

Read More »

Ngày 24.8.2019: Lời nói đi đôi việc làm

Read More »

TLO: Chúa nhật 21 thường niên C

Read More »

Ngày 23.8.2019: Luật yêu thương

Read More »

Cuộc gặp lần VIII của Nhóm làm việc giữa Toà Thánh và Việt Nam

Lúc 12h ngày 20/8, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, ông Matteo Bruni, đã ra thông cáo về cuộc gặp lần thứ VIII của Nhóm làm việc giữa Toà Thánh và Việt Nam.[divider]

Read More »