Home / Mai Van Tuyen

Author Archives: Mai Van Tuyen

Xuất bản cuốn sách mới của Đức Thánh cha

Thứ Ba, ngày 24/11/2020, Nhà Xuất Bản Vatican sẽ ấn hành một cuốn sách mới của Đức Thánh cha Phanxicô, với những văn bản chưa hề được ấn hành.  

Read More »

Ngày 26.11.2020: Trông chờ ngày Chúa quang lâm

Read More »

Ngày 25.11.2020: Phải chấp nhận hy sinh

Read More »

Giới thiệu chương trình: “CÁC ANH TÌM GÌ ?” (Ga 1,38)

Read More »

Ngày 24.11.2020: Tìm kiếm và gắn bó với Thiên Chúa

Read More »

Đức Thánh cha điện thoại cho Đại Imam Hồi giáo ở Cairo

Hôm 19/11/2020 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã gọi điện cho Đại Imam, Sheikh Al-Tayyeb, của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, để tái đẩy mạnh giá trị tình huynh đệ chống lại mọi hình thức bạo lực.  

Read More »

Luân lý đạo đức hướng dẫn việc đầu tư của Vatican

Một Ủy ban chuyên gia cao đẳng bên ngoài đang được thành lập để giúp Tòa Thánh thực hiện các cuộc đầu tư, vừa hợp luân lý đạo đức và có lời, hợp với đạo lý xã hội của Hội thánh.  

Read More »

Slides: Một phút nóng giận

Read More »

Ngày 23.11.2020: Thiên Chúa cần tấm lòng

Read More »

Đức Hồng y tân cử Cantalamessa xin không chịu chức giám mục

Đức Hồng y tân cử Raniero Cantalamessa sẽ được Đức Thánh cha Phanxicô phong làm Hồng y vào ngày thứ Bảy, 28/11/2020 tới đây, sẽ không thụ phong giám mục.  

Read More »