Home / Mai Van Tuyen

Author Archives: Mai Van Tuyen

Ngày 07.5.2021: Cảm nhận vẻ dịu ngọt của Chúa Ki-tô

Read More »

Ngày 06.5.2021: Linh đạo Kit-tô giáo

Read More »

“Các Anh Tìm Gì” 16: Từ ngữ trong Phụng Vụ, phần 02

Read More »

Ngày 05.5.2021: Suối nguồn sự sống và tình yêu

Read More »

Tọa đàm trực tuyến: Sứ mạng của Truyền Thông Công Giáo

Read More »

Một Mục sư Tin lành phê bình Con đường Công nghị của Công giáo Đức

Mục sư Tin lành Alexander Garth, chánh sở giáo xứ ở thành phố Wittenbert thuộc miền Đông Đức, quê hương của Martin Luther, thủy tổ Tin lành Đức, phê bình Con đường Công nghị Giáo hội Công giáo Đức đang tiến hành.  

Read More »

[Sách nói] Thánh Đa Minh – Chương 07: Hoạt động tại Rôma

Read More »

Ngày 04.5.2021: Sứ giả loan báo ơn bình an của Chúa

Read More »

Tòa đàm trực tuyến: Ý nghĩa phụng vụ Mùa Phục Sinh

Read More »

Ngày 03.5.2021: Con đường mang tên Giê-su

Read More »