Home / mamco

Author Archives: mamco

Họ Thánh Martinô

GIÁO HỌ THÁNH MACTINÔ Giáo họ với 1112 giáo hữu (665 nữ, 447 nam) 212 gia đình. + Đại lễ thánh Martinô 2020 + Đại lễ thánh Martinô 2019 + Đại lễ thánh Martinô 2018 + Đại lễ thánh Martinô 2013 + Đại lễ thánh Martinô 2011. + Đại lễ ...

Read More »

Ban Mục Vụ

  CÁC BAN MỤC VỤ Ban GIÁO LÝ:     Trưởng ban : Ô. Gioan Nguyễn Thành Vĩnh Phó ban : Ô. Micae Nguyễn Ngọc Thành  Ban PHỤNG TỰ:          Trưởng ban : Ô. Giuse Dương Minh Thanh  Phó ban : Ô. Giuse Hoàng Văn Thời Ban ...

Read More »

Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh

XỨ ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO XỨ ĐAMINH   I. Tổng Quát Phong trào Giáo lý giáo xứ Đaminh Ba Chuông được cha Giacôbê Phạm Văn Phượng phát triển từ năm 1975, với tổ chức Ban Giáo lý viên phục vụ việc dạy giáo lý, chuẩn bị lãnh các bí ...

Read More »

Ban Thường Vụ HĐMV

  BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ + Giáo họ thánh Giuse + Giáo họ thánh Gioan + Các ban chuyên trách + Giáo họ thánh Martinô + Giáo họ thánh Vinhsơn + Thừa tác viên Thánh Thể         + Nhóm Các Tông Đồ Hội đồng Mục vụ giáo xứ ...

Read More »

Sinh Viên Nhịp Bước Đaminh

Website: http://sinhviendaminh.net/ Facebook: https://www.facebook.com/SVDMfanpage SINH VIÊN NHỊP BƯỚC ĐAMINH + Thánh lễ cầu nguyện năm học 2015 – 2016 + Công tác bác ái đầu năm học + Cùng giáo xứ tiếp sức mùa thi 2013 + Mừng ngày của cha mẹ 2013 + Thăm mái ấm Thiên Ân (05.2012) + Ngày ...

Read More »

Các Bà Mẹ Công Giáo

GIÁO XỨ ĐAMINH – BA CHUÔNG CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO + Nghe giảng lễ thánh Monica. + Nghe hạnh tích cuộc đời thánh Monica. + Phim : thánh Augustino người đi tìm chân lý. + Trích đoạn video :Thánh Monica và Augustino. + Lược sử Hội Các Bà Mẹ ...

Read More »

Lòng Chúa Thương Xót

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA + Phim : Thánh nữ Faustina + Thánh Faustina, tông đồ lòng Thương Xót Chúa   I. Tổng Quát + Gia đình lòng Thương xót Chúa tại giáo xứ Đaminh thành lập ngày 13-10-2004. Chầu các ngày trong tuần (thứ 2 đến thứ 7) từ 15 ...

Read More »

Ca Đoàn Chúa Hài Đồng

. . CA ĐOÀN CHÚA HÀI ĐỒNG   + Trang thông tin của ca đoàn I. Tổng quát Ca đoàn Chúa Hài Đồng thành lập năm 1980 do Cha Giacôbê Phạm Văn Phượng , mới đầu để hát các lễ Thiếu nhi.   Ngày truyền thống   Ngày truyền Thống ...

Read More »

Ca Đoàn Đa Minh

  CA ĐOÀN THÁNH ĐAMINH + Lễ Truyên thống 2013 I. Tổng Quát Ca đoàn được thành lập năm 1977, do Lm Đaminh Nguyễn Văn Hộ. (Tiền thân là Hội con Đức Mẹ) Ca đoàn nhận thánh tổ phụ Đaminh làm quan thầy. Ngày truyền thống : ngày 8 tháng ...

Read More »

Thừa Tác Viên Thánh Thể

+ Ngày truyền thống 2019 + Ngày truyền thống 2018 + Tuyên thệ bổ sung 2017 + Mừng bổn mạng 2016 + Tập huấn và tĩnh tâm 2015 + Mừng bổn mạng 2014 + Video: Nhận thêm 4 thành viên (2014) + Trao tác vụ Thừa tác viên Thánh Thể ...

Read More »