Home / mamco

Author Archives: mamco

Tuyển tập Video Thánh Ca Đức Mẹ Fatima

Tuyển tập Thánh Ca Đức Mẹ Fatima được minh họa bằng phim Công Giáo

Read More »

Ngày 13.10.2017: THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa:  Tôi tham dự các bí tích với đức tin và lòng mộ mến chân thành vì tại đó tôi gặp Chúa Giê-su đang có mặt để tha thứ, chữa lành bệnh tật thiêng liêng, nuôi dưỡng giúp tôi thêm sức mạnh cho tôi.        

Read More »

Thần học Đời Tu 25: Linh đạo tu trì: “Việc chiêm niệm”

Hạn từ Contemplatio có thể hiểu về 3 thực tại: một cung cách, một hình thức cầu nguyện, một nếp sống.

Read More »

Ngày 12.10.2017: THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa:  Tôi sẽ tập cầu nguyện theo gương Chúa Giê-su: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22, 42).        

Read More »

Ngày 11.10.2017: THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa:  Tập gọi Thiên Chúa là “Cha” trong những lúc cầu nguyện.        

Read More »

Ngày 10.10.2017: THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa:  Ghi nhớ Lời Chúa: “Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy mất” để luôn nhớ dành thời giờ thích đáng cho việc cầu nguyện.        

Read More »

Thần học Đời Tu 24: Linh đạo tu trì: “Việc khổ chế”

Truyền thống của đời đan tu: từ khổ chế đến chiêm niệm

Read More »

27th Sunday in Ordinary Time (A)

There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey.

Read More »

Ngày 09.10.2017: THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa:  Sống giản dị, đạm bạc để sẵn sàng chia sẻ với người khác khi cần thiết.        

Read More »

Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam kính viếng Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang

Vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 7 tháng 10, cha Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, cùng các cha, các thày thuộc Tu xá thánh Vinhsơn Cát Đàm, đã thay mặt Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đến kính viếng linh cữu Đức Cha Phanxicô Xaviê được quàn tại nhà thờ Chính tòa Thái Bình.

Read More »