Home / mamco

Author Archives: mamco

TH online 58: Tính bất khả phân ly của HP và thẩm quyền của GH

Phần lớn các vụ giải hôn phối chỉ là tuyên bố hôn nhân vô hiệu chứ không phải là Tòa án hôn phối tháo gỡ hôn phối đã kết ước thành sự. Câu hỏi lớn đặt ra: Tại sao Giáo hội không cho phép ly dị ?

Read More »

Video giảng Chúa nhật 12 thường niên B (2015)

sowe02.jpgChỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ.

Read More »

TH online 57: Những ngăn trở Hôn nhân theo Giáo luật

Bộ Giáo luật 1917 liệt kê 5 loại ngăn trở cấm chỉ và 13 ngăn trở tiêu hôn. Bộ Giáo luật 1983 bãi bỏ danh từ “ngăn trở cấm chỉ” và chỉ còn liệt kê 12 loại ngăn trở tiêu hôn mà thôi.

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa Nhật 11 TN B (2015 – 2018)

Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên

Read More »

TH online 56: Mục đích và đặc tính của hôn nhân Công Giáo

 Giáo luật điều 1056 minh định rằng: "Những đặc tính căn bản của hôn phối là tính đơn nhất và bất khả phân ly. Nhờ tính cách bí tích, những đặc tính ấy được kiện toàn trong hôn phối Kitô giáo.

Read More »

TH online 55: HN gia đình theo TĐ. Humanae Vitae

Thông điệp nói về việc điều hoà sinh sản trong sự phát triển toàn diện con người; tức là sự phát triển tất cả con người trong mọi chiều kích của nó và như là cùng đích của ơn gọi. 

Read More »

TH online 54: Hôn nhân theo giáo huấn CĐ Vat. II

Vaticanô II muốn chỉ cho đôi bạn thấy một con đường, một linh đạo riêng biệt của hôn nhân gia đình. 

Read More »

TH online 53: Hôn nhân như một Bí Tích

Tự bản chất, chính định chế hôn nhân và tình yêu vợ chồng quy hướng về việc sinh sản và giáo dục con cái như chóp đỉnh hoàn thành hôn nhân.

Read More »

TH online 52: Hôn nhân trong CTCĐ của Thiên Chúa

Thiên Chúa sáng tạo cặp vợ chồng lý tưởng, một người nam và một người nữ bình đẳng

Read More »

TH online 51: Công hiệu của BTTCT

Bộ Giáo luật hiện hành, điều 1012 còn quy định cụ thể, thừa tác viên của thánh chức phải là giám mục đã được thụ phong.

Read More »