Cáo phó: Linh mục Giuse Lê Hoàng Thụy, OP về Nhà Cha

 

“Bất cứ làm việc gì anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”

                                                                                                                  (1Cr 10,31)

Cáo phó: Linh mục Giuse Lê Hoàng Thụy, OP về Nhà ChaCha Giuse Lê Hoàng Thụy, O.P.

– Sinh ngày 23/12/1969

– Tại: Hố Nai, Biên Hòa

– Rửa tội ngày: 25/12/1969

– Thêm sức ngày: 02/9/1978

– Gia nhập Thỉnh Viện: Tháng 09/1992, tại Tu viện Mân Côi, Gò Vấp

– Gia nhập Tập viện: ngày 15/8/1996, tại Tu viện Alberto, Phú Nhuận.

– Khấn lần đầu: Ngày 15/8/1997, tại Tu viện Alberto, Phú Nhuận

– Khấn trọn đời: 15/8/2001, tại Tu viện Mân Côi, Gò Vấp

– Nhận Tác vụ đọc sách và Giúp lễ: tháng 6/1999, tại Tu viện Mân Côi, Gò Vấp

– Phó tế: 08/6/2004, tại Tu viện Mân Côi, Gò Vấp, do Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống

– Linh mục: ngày 04/7/2008, tại Giáo xứ Chúa Ba Ngôi, Calgary Alberta, Canada, do Đức Giám Mục Federick Henry

– Từ 2011 – 2015: Giám đốc Thỉnh viện Đa Minh

– Từ 2015 – nay: Giám sư Học viện Tu huynh

Về Nhà Cha lúc 6g00, thứ Tư ngày 23/6/2021, tại Tu viện Thánh Alberto Phú Nhuận.

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse.