Ai tín: Bà cụ Maria Nguyễn Thị Châm, thân mẫu ông Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn

Ai tín: Bà cụ Maria Nguyễn Thị Châm, thân mẫu ông Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn

Cầu nguyện cho Bà Maria Nguyễn Thị Châm, thân mẫu của Ông Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông.

Bà Maria sinh năm 1935 từ trần vào lúc 3h ngày 24.07.2019, tại Úc quốc,

hưởng thọ 85 tuổi.

Giáo xứ xin phân ưu với Ông và Gia đình.

Thánh lễ phát tang vào lúc 17h30 thứ Sáu ngày 26.07.2019, tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria được Chúa thương đưa về nơi hạnh phúc miên viễn.