Home / 2019 / Tháng Bảy

Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

Videos: Bản tin tổng hội Biên Hòa 2019 (01- 09)

Read More »

Ngày 13.7.2019: Xin Chúa giúp vững tin

Read More »

TLO: Chúa nhật 15 thường niên năm C

Read More »

Ngày 12.7.2019: Có Chúa ta còn sợ gì

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 15 thường niên C (2016 – 2019)

Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 15 năm C (2010 – 2019)

Đức Giêsu nói : "Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?" Người thông luật trả lời : "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta : "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."

Read More »

Ngày 11.7.2019: Sự quan phòng của Thiên Chúa

Read More »

Slides: Đốt tượng gỗ

Read More »

Ngày 10.7.2019: Làm chứng cho tin mừng

Read More »

Tân hiển thánh Dòng Đa Minh: Bartolomeo Fernandes des Martires, OP

Ngày 5 tháng 7 năm 2019, ngay trước thềm Tổng hội Biên Hòa 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tôn phong chân phước Bartolomeo Fernandes des Martires O.P. lên hàng hiển thánh.

Read More »