Home / 2019 / Tháng Bảy

Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

Ngày 18.7.2019: Cùng Chúa tiến bước

Read More »

Nasa – Vatican một cầu nối giữa khoa học và tôn giáo

Ngày 16/7/2019, kỷ niệm 50 năm tàu không gian Apollo 11 đáp xuống Mặt trăng (16/7/1969). Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối tương quan giữa khoa học và tôn giáo.

Read More »

Slides: Gậy ông đập lưng ông

Read More »

Ngày 17.7.2019: Hãy chọn theo Chúa

Read More »

Ngày 16.7.2019: Để Lời Chúa biến đổi ta

Read More »

Chúc mừng Tân Tổng Quyền Dòng Đa Minh 2019 – 2028

Read More »

Ngày 15.7.2019: Xung đột giữa bóng tối và ánh sáng

Read More »

Phải đi và làm như vậy

Đừng sống ích kỷ nữa, nếu có. Hãy nhớ lời Đức Giê-su dạy: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh  em cũng hãy làm cho người ta” (x.Mt 7, 12)

Read More »

Ngày 14.7.2019: Giới răn yêu thương

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 15 thường niên C (2016 – 2019)

Một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.

Read More »