Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 19/07/2019

Ngày 20.7.2019: Tình thương cứu độ

Read More »

Thông báo về việc thay đổi giờ lễ

Trong suốt tuần tĩnh tâm này, nếu quý vị có việc gì cần, xin vui lòng liên lạc qua Văn phòng Hội đồng Mục vụ hoặc Văn phòng Giáo xứ. Xin chân thành cảm ơn và xin hiệp thông cầu nguyện cho anh em chúng tôi trong suốt tuần tĩnh tâm này.

Read More »