Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 29/06/2019

Ơn Chúa: Chúng ta có thể tự nguyện

Nói theo cách nói của Lm. Charles E . Miller: “Chúng ta có thể tự nguyện  yêu mến Chúa hết lòng”. Vâng, với ơn Chúa, chúng ta có thể tự nguyện.

Read More »

Ngày 30.6.2019: Theo Chúa cách dứt khoát

Read More »

TLO: Chúa nhật 13 thường niên năm C

Read More »

Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức xác định “chỉ có một Giáo hoàng là Đức Phanxicô

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Corriere della Sera – Người đưa tin chiều, Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI khẳng định rằng chỉ có một Đức Giáo Hoàng, là Đức Phanxicô. Ngài cũng nói: “Hiệp nhất thì mạnh mẽ hơn chia rẽ”.

Read More »

Hình ảnh Mừng bổn mạng ca đoàn Thánh Tâm 2019

Read More »

Video: Để Lời lớn lên: Chúa nhật 13 thường niên C (2016)

Đức Giêsu nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi !” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

Read More »