Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 08/06/2019

Chúa Thánh Thần: “bạn đồng hành của chúng ta”

“Chúng ta phải tự hỏi mình: đâu là vị trí của Ngài trong đời sống chúng ta, ‘bởi vì bạn không thể bước đi trong đời Kitô hữu nếu không có Chúa Thánh Thần’. Chúng ta phải xin Thiên Chúa ban ơn để hiểu thông điệp này: bạn đồng hành của chúng ta là Chúa Thánh Thần”.

Read More »

Ngày 09.6.2019: Để Chúa Thánh Thần biến đổi

Read More »

Để Lời lớn lên: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2016 – 2019)

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Read More »