Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 02/06/2019

Ngày 03.6.2019: Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh

Read More »

Mừng lễ Chúa Thăng Thiên – Bổn mạng Ban Truyền Thông 2019

Xin chúc cho toàn thể thành viên trong BTT ý thức được vai trò loan báo Tin mừng, biết tận dụng phương tiện truyền thông hiện đại với đức tin, trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để loan truyền tin vui, tin của sự thật đến với tha nhân.

Read More »