Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 24/02/2019

Video: Giảng lễ Chúa nhật 07 thường niên C (2019)

Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương.

Read More »

Ngày 25.02.2019: Xin ơn đức tin

Read More »

Nghe giảng lễ Chúa nhật 07 thường niên năm C (2019)

Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi.

Read More »