Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 12/02/2019

Thánh Mẫu học 42: Đức Maria được nhắc tới trong phần II: Cử hành đức tin

Read More »

Ngày 13.02.2019: Luôn mang tư tưởng lành thánh

Read More »

Nghe giảng lễ Đức Mẹ Lộ Đức (2010 – 2019)

Các môn đệ đã tin vào Người. Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở lại đó ít ngày.

Read More »

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân – 2019

xin Mẹ nâng đỡ và chữa lành tất cả những ai chạy đến kêu xin Mẹ và chúng con cũng không quên xin Mẹ ban ơn nâng đỡ, cho những người đang săn sóc các bệnh nhân được ơn kiên trì, chịu khó, chịu đựng

Read More »

Videos: Giảng lễ Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 2014, 2016 & 2019

Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

Read More »