Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 09/02/2019

Đừng quên “ký thác đường đời cho Chúa”

Đừng quên, sau khi cho các môn đệ “hai thuyền đầy cá”, điều Đức Giê-su muốn nơi các ông, không phải lưới cá, nhưng là “lưới người”.

Read More »

Ngày 10.02.2019: Nhận ra tiếng Chúa gọi mời

Read More »

Videos: Để Lời lớn lên Chúa nhật 05 năm C

Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.

Read More »