Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 03/02/2019

Ngày 04.02.2019: Hãy thức tỉnh mỗi ngày

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 04 thường niên C

Đức Giêsu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Read More »

Bộ dòng tu mời gọi gia tăng tình huynh đệ tu trì

Nhân Ngày Thế Giới về Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 23, 2-2-2019, Đức TGM José Rodriguez Carballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, kêu gọi gia tăng tình huynh đệ trong các cộng đoàn tu trì và bài trừ tinh thần ”giáo phái” đồng hóa bề trên với Chúa.

Read More »

Thánh lễ cầu nguyện cho các bà mẹ và trẻ em

Thánh lễ mừng kính hôm nay nhắc nhở chúng ta Thiên Chúa tạo dựng và bảo vệ sự sống chỉ có con người quay mặt và khước từ sự bảo trợ của Thiên Chúa.

Read More »