Home / 2019

Yearly Archives: 2019

Ngày 01.01.2020: Niềm vui nội tâm

Read More »

Slides: Sự đổi đời

Read More »

Ngày 31.12.2019: Hướng về Trời Cao

Read More »

Mừng bổn mạng các gia đình (lễ Thánh Gia)

Xin gia đình Thánh Gia cầu bầu cho các gia đình chúng con: luôn biết noi gương Thánh Gia sống vâng phục, yêu thương nhau để gia đình chính là “giấc mơ của Thiên Chúa”

Read More »

Ngày 30.12.2019: Thiên Chúa luôn thành tín yêu thương

Read More »

Ngày 29.12.2019: Khuôn mẫu cho các gia đình

Read More »

Để Lời lớn lên: Lễ Thánh Gia năm A – 2019

Read More »

Đừng để con nói: Cha đâu?  

Hôm nay, vẫn còn đó những tên bạo chúa Hêrôđê-thời-@, chỉ vì đồng lương, những tên bạo chúa đó không ngần ngại truy sát tập thể những con trẻ ngây thơ,

Read More »

Khai mạc chiến dịch Lễ Ba Vua tại Áo

Hôm 27/12/2019, chiến dịch Lễ Ba Vua tại Áo đã được khai mạc để lạc quyên tài trợ nhiều dự án phát triển tại các nước nghèo.  

Read More »

Ngày 28.12.2019: Làm chứng cho sự sống vĩnh cửu

Read More »