Daily Archives: 25/02/2018

Ngày 26.2.2018: Hãy tha thứ

Read More »

Hãy đi riêng ra một chỗ…

Chúng ta đã bước vào tuần thứ hai của Mùa Chay Thánh. Thời gian không còn nhiều. Hãy để cho tâm hồn về trong thinh lặng, và hãy lắng nghe xem tiếng phán  nào đang “phán” trong tâm hồn chúng ta!

Read More »