HOME

 
 

Thư Chung 2006 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


SỐNG ĐẠO HÔM NAY

 

Kính gởi : Anh em linh mục, chủng sinh,
anh chị em tu sĩ và giáo dân.

LỜI MỞ

Anh chị em thân mến,

1. Chúng tôi, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục quy tụ tại Trung tâm Mục vụ thuộc tổng giáo phận Huế, để tham dự hội nghị thường niên, dưới sự phù trợ của Đức Mẹ La Vang, từ ngày 04 đến ngày 08 thánh 09 năm 2006, xin gởi đến tất cả anh chị em lời chào thân ái và lời chúc b́nh an của Chúa Kitô.

Qua Thư Mục Vụ năm 2004, chúng ta đă chiêm ngắm, suy tôn và sống mầu nhiệm Thánh Thể là “nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu” (LG 11). Tiếp theo, Thư Mục Vụ năm 2005 mời gọi chúng ta lắng nghe, suy niệm và sống lời Chúa. Và Thư Mục Vụ năm 2006 này chọn chủ đề sống đạo hôm nay để mời gọi mỗi người sống niềm tin bằng những hành động cụ thể, như thánh Giacôbê Tông đồ viết : “Đức tin không có hành động th́ quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Quả thực, đời sống đạo vừa cần gắn bó với Thiên Chúa, vừa phải đi đến với anh em, như Chúa Giêsu, Ngôi lời nhập thể và nhập thế đă nêu gương cho chúng ta.

Dưới ánh sáng của Lời Chúa, với sự thúc đẩy và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng tôi mời gọi anh em nh́n lại nền tảng việc sống đạo; từ đó, đề ra những định hướng mục vụ cho mọi thành phần Dân Chúa trong xă hội Việt Nam hôm nay.


I. NỀN TẢNG VIỆC SỐNG ĐẠO

2. Sống quy chiếu vào đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi

Theo thánh Phaolô, Kitô hữu khi lănh nhận bí tích Rửa tội, được d́m vào trong nước thanh tẩy, tượng trưng cho việc d́m vào trong cái chết của Chúa Giêsu, th́ cũng như Người đă từ cơi chết sống lại nhờ quyền năng vinh hiển của Thiên Chúa Cha, họ cũng được sống một đời sống mới (x. Rm 6,3-4).

Đó là đời sống có Thiên Chúa, suối nguồn t́nh yêu : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài th́ khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Chính nhờ t́nh yêu này, con người có thể nhận ra dung mạo đích thực của Thiên Chúa và hân hoan t́m đến với Ngài.

Đó cũng là đời sống đến từ Chúa Giêsu, quà tặng t́nh yêu của Thiên Chúa đối với nhân lọai. Là con yêu dấu của Thiên Chúa “Người lại c̣n hạ ḿnh, vâng lời cho đến nỗi bằng ḷng chịu chết, chết trên thập giá” (Pl 2,8) để giao ḥa thế gian tội lỗi với Thiên Chúa và làm cho nhân loại trở nên con người mới, con người biết “nh́n lên Đấng họ đă đâm thâu” (Ga 19, 37) để nhận lấy ơn cứu độ.

Đó cũng c̣n là đời sống năng động trong Chúa Thánh Thần, năng lực t́nh yêu. Nhờ Chúa Thánh Thần, Kitô hữu thông hiệp vào mầu nhiệm Tử Nạn - Phục Sinh của Chúa Giêsu để can đảm bước theo con đường của Thầy chí thánh và sống theo gương Người.

3. Sống ơn gọi nên thánh

Vinh dự được làm con Thiên Chúa đ̣i buộc Kitô hữu phải lớn lên mỗi ngày trong t́nh yêu của Ngài, trưởng thành hơn trong niềm tin cậy mến và nên đồng h́nh đồng dạng với Chúa Giêsu, hiện thân của T́nh Yêu. Nói cách khác, Kitô hữu được mời gọi để trở nên hoàn hảo và thánh thiện, như Chúa Giêsu đă dạy : “Anh em hăy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Công đồng Vaticanô II, trong hiến chế “Ánh sáng muôn dân” cũng xác nhận lại đ̣i hỏi đó : “Mọi Kitô hữu đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện như Chúa Cha trọn lành” (LG 11,3). “V́ thế, tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên măn của đời sống Kitô giáo và sự trọn lành của Đức Ái” (LG 40,2).

4. Sống sứ mạng chứng nhân

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đă cũng cố niềm tin của các tông đồ, mở trí cho các ngài hiểu Thánh Kinh và trao cho các ngài sứ mạng ra đi rao giảng cho muôn dân, kêu gọi thống hối để được ơn tha tội. Người khẳng định : “chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48).

Từ đó, sống chứng nhân là cách thế biểu thị sống động nhất về sức mạnh yêu thương cứu độ của Thiên Chúa, cũng như Chúa Giêsu đă đến trần gian không để t́m vinh quang cho chính ḿnh, nhưng là để làm vinh danh Thiên Chúa và cứu độ con người, Kitô hữu bước theo Chúa Giêsu để được Tin Mừng của Người biến đổi, và qua đó họ trở nên những người đem Tin Mừng cho thế giới này.

Nếu trong đời sống Kitô hữu, Chúa Giêsu thực sự là điểm quy chiếu và là chuẩn mực giúp nhận định giá trị các hành vi, th́ sự hiện diện tích cực qua việc sống đạo của Kitô hữu trong xă hội sẽ trở thành lời chứng về những giá trị căn bản của Tin Mừng và trở nên dấu chỉ của niềm hạnh phúc Nước Trời.


II. ĐỊNH HƯỚNG VIỆC SỐNG ĐẠO

Nền tảng việc sống đạo thật sâu xa, nhưng thể hiện đời sống ấy như thế nào lại là cả một công tŕnh cần phải xây dựng từng ngày, qua việc nổ lực huấn luyện đức tin và thực hành các nhân đức, qua việc chuyên chăm cầu nguyện và siêng năng lănh nhận các bí tích. Trong hoàn cảnh xă hội Việt Nam đang bước vào tiến tŕnh toàn cầu hóa, vốn đem lại những tác động tích cực, nhưng cũng đặt ra những thách đố mới cho cả đời lẫn đạo, chúng tôi nêu lên một vài định hướng mục vụ cho việc sống đạo hôm nay.

5. Canh tân bản thân

Con người vừa là nạn nhân vừa là tác nhân của hoàn cảnh xă hội. Nếu hoàn cảnh xă hội nhào nặn ra những con người, th́ con người mới cũng sẽ dần dần tác động làm nên những hoàn cảnh mới. Trước những thay đổi hiện thời của xă hội làm ảnh hưởng không nhỏ đến cách nghĩ và lối sống của nhiều người, nhất là người trẻ, chúng tôi đề nghị một lộ tŕnh sống đạo khởi đi từ việc đổi mới bản thân.

Điểm căn bản trong việc xây dựng con người mới này là làm sao để bản thân mỗi người ư thức và sống đúng phẩm giá của ḿnh; bởi lẽ phẩm giá con người là quà tặng do Thiên Chúa ban. Nhận ra phẩm giá của ḿnh chính là khởi đầu cho việc thánh hóa bản thân.

Ngoài ra, mỗi người cũng cần được huấn luyện để có một lương tâm ngay chính. Thật vậy, một trong những điều cấp thiết người Công giáo phải nêu gương là t́m hiểu giá trị của lương tâm và thực hành theo tiếng nói lương tâm của ḿnh. Trong hiến chế “Giáo Hội trong thế giới ngày nay”, Công Đồng Vaticanô II đă viết : “Lương tâm làm cho con người nhận biết một cách tuyệt vời luật mến Chúa, yêu người. Trung thành với lương tâm, các Kitô hữu phải liên kết với những người khác để t́m kiếm chân lư và giải quyết trong chân lư biết bao vấn đề luân lư được đặt ra trong đời sống cá nhân cũng nhưng trong giao tiếp xă hội” (GS 16).

Trong xă hội hiện nay, đôi khi nhu cầu sinh sống và phát triển đă kéo theo những hệ lụy làm cho lương tâm con người bị sai lệch hoặc bị mất phương hướng, mỗi kitô hữu cần nêu gương học hỏi và thể hiện lương tâm ngay chính tại gia đ́nh cũng như giữa nơi ḿnh sống.

6. Dấn thân phục vụ

Con người mới theo gương Chúa Giêsu phải là con người dấn thân phục vụ. Nếu việc phục vụ tha nhân có thể giúp cho người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Kitô hữu, th́ chính việc phục vụ đó cũng có thể giúp Kitô hữu cảm nghiệm t́nh yêu Thiên Chúa cách rơ nét hơn. Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đă khẳng định về tác động hổ tương cần thiết này giữa t́nh yêu đối với Thiên Chúa và t́nh yêu đối với con người. Chính khi dấn thân phục vụ anh em, chúng ta cảm nghiệm Thiên Chúa một cách dễ dàng hơn. Ngài viết : “chỉ có việc phục vụ tha nhân mở mắt cho tôi thấy điều Thiên Chúa làm cho tôi và Ngài đă yêu tôi như thế nào” (Tđ. Thiên Chúa là T́nh Yêu, số 18).

Như thế, dấn thân phục vụ con người là đ̣i hỏi tất yếu của đức tin Kitô giáo. Đời sống đạo luôn luôn phải được đặt trên nền tảng bác ái yêu thương, v́ đây là điều răn quan trọng nhất (x. Mt 22, 37-39) và là dấu hiệu rơ ràng nhất khẳng định chúng ta thuộc về Chúa Giêsu : “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có ḷng yêu thương nhau” (Ga 13, 35).

Đời sống bác ái có thể thực hành bằng nhiều cách, nhưng Thư Mục Vụ năm nay nhấn mạnh đặc biệt đến việc dấn thân phục vụ. V́ thế, chúng tôi mời gọi anh chị em hăy phát huy tinh thần liên đới và yêu thương phục vụ Tin Mừng Chúa Giêsu, phục vụ sự sống và phẩm giá con người, đặc biệt những người nghèo khổ : nghèo kiến thức, nghèo vật chất, nghèo t́nh thương, nghèo niềm hy vọng, nghèo hạnh phúc …

Khi dấn thân phục vụ những người này, Kitô hữu làm chứng một cách hùng hồn về tính khả thi của lời mời gọi Phúc Âm và hiệu quả của ơn cứu chuộc trong Chúa Giêsu Kitô : con người được cứu chuộc đă bước ra khỏi cái tôi của chính ḿnh để phục vụ Chúa nơi những anh chị em bé nhỏ.

7. Góp phần xây dựng một xă hội công bằng

Ḷng mến Chúa yêu người thoi thúc chúng ta góp phần xây dựng một xă hội trong đó con người có điều kiện để sống xứng với phẩm giá của ḿnh. Bởi v́ con người là h́nh ảnh của Thiên Chúa, nên mọi người có quyền được tôn trọng và phát huy những khả năng Chúa ban để phục vụ xă hội một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, bởi v́ con người là anh em của nhau, được tác tạo do quyền năng của Thiên Chúa và là đối tượng của ơn cứu chuộc trong Chúa Giêsu Kitô, nên mỗi người cần được đối xử với ḷng kính trọng và yêu thương chân thành như là mục đích của sự phát triển toàn diện, để họ không bao giờ bị biến thành phương tiện cho sự phát triển kinh tế, cho sự thăng tiến xă hội của bất kỳ tổ chức hay thế lực nào.

Để xây dựng một xă hội công bằng, ngoài việc giáo dục để biết tôn trọng những quyền căn bản của con người, cũng cần có một đường lối thích hợp bảo đảm thực hiện được quyền này. Công việc này đ̣i hỏi sự đóng góp từ nhiều phía. Là Kitô hữu, được mời gọi để trở thành ánh sáng cho thế gian, muối cho đời, men trong bột, chúng ta hăy tập trung xây dựng một cộng đoàn trong đó mọi thành phần đều được yêu thương và được đối xử công bằng.

Sự công bằng cần phải đi đôi với ḷng tôn trọng sự thật, v́ tôn trọng sự thật là điều kiện để xây dựng một cộng đoàn yêu thương. Chúng tôi tin chắc rằng gương sáng phát xuất từ cộng đoàn của những người con cái Chúa sẽ có ảnh hưởng tích cực trong xă hội chúng ta.


III. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC SỐNG ĐẠO

8. Vai tṛ của linh mục và tu sĩ

Đến đây, chúng tôi muốn ngỏ lời đặc biệt với các linh mục và các tu sĩ nam nữ, v́ anh chị em chính là những nhân tố tích cực và quan trọng trong việc triển khai Thư Mục Vụ này.

Anh chị em là những người chọn Chúa làm gia nghiệp, và tự nguyện hiến dâng cả cuộc đời ḿnh để phục vụ Thiên Chúa và con người, nhất là những người bé nhỏ trong xă hội. Sự dấn thân này được thể hiện cả trong đời sống chiêm niệm lẫn trong hoạt động tông đồ.

Việc sống đạo trong ḷng xă hội hôm nay cần đến gương sáng và lời cầu nguyện của anh chị em. Tuy rằng việc tham gia vào những công tác từ thiện xă hội của anh chị em c̣n gặp rất nhiều hạn chế, nhưng nơi nào có sự hiện diện của anh chị em, đức tin và đức ái Kitô giáo được cảm nhận một cách rơ nét. V́ thế, chúng tôi kêu gọi anh chị em hăy nổ lực và kiên tŕ dấn thân, để vừa xoa dịu nỗi khổ đau của anh chị em đồng loại, vừa làm cho Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong ḷng xă hội chúng ta đang sống.

9. Vai tṛ của giáo xứ

Vai tṛ của giáo xứ trong việc giáo dục đức tin đă được chứng minh qua lịch sử Giáo Hội Việt Nam. V́ thế, chúng tôi kêu gọi các giáo xứ hăy chăm lo tổ chức những sinh hoạt giáo dục theo từng lứa tuổi, nhằm giúp cho mọi thành phần dân Chúa, cách riêng là giới trẻ, phát huy được những giá trị Kitô giáo trong đời thường. Hơn nữa, dưới sự điều hành của các vị chủ chăn, với sự cộng tác của các thành phần trong gia đ́nh giáo xứ, và với sự hổ trợ của các hoạt động tông đồ cũng như các h́nh thức Công giáo tiến hành, giáo xứ sẽ trở thành môi trường thuận lợi thúc đẩy cộng đoàn Dân Chúa thể hiện những giá trị Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội trong cuộc sống xă hội và mọi sinh hoạt nghề nghiệp.

Trong hoàn cảnh xă hội ngày nay với những biến chuyển mới, bên cạnh những hoạt động mục vụ thông thường, cộng đoàn giáo xứ cần quan tâm đến những lĩnh vực mục vụ mới như chăm lo cho anh chị em di dân, cho những nạn nhân của các tệ nạn xă hội, những người bơ vơ hoặc bị bỏ rơi. Chính ḷng yêu thương phục vụ chăm lo cho những anh chị em này làm vang lên tại mỗi địa phương sứ điệp đại đồng của Tin Mừng Chúa Kitô.

10. Vai tṛ của gia đ́nh

Để có được lối sống thấm đượm tinh thần Tin Mừng nói trên, chúng tôi xác tín rằng gia đ́nh Kitô giáo nắm giữ một vai tṛ không thể thay thế. Thực vậy, gia đ́nh chính là mái trường đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giáo dục những đức tính nhân bản cũng như ḷng đạo cho con người. Với tư cách là tế bào căn bản của xă hội và Giáo Hội, gia đ́nh hăy quan tâm xây dựng và duy tŕ những giá trị vô cùng cao quí của đời sống hôn nhân và gia đ́nh Công giáo. Làm được như thế chính là góp phần tích cực vào sự phát triển vững bền của xă hội cũng như Giáo Hội.

Khi trung thành cầu nguyện chung với nhau, thánh hóa ngày Chúa nhật, duy tŕ bầu khí trên thuận dưới ḥa, nhường nhịn lẫn nhau giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, gia đ́nh anh chị em sẽ trở nên chứng từ hùng hồn cho đạo thánh Chúa. Khi vợ chồng vượt lên mọi thử thách, sống trung tín và chung thủy sắt son như lời cam kết ngày cử hành hôn lễ, gia đ́nh anh chị em đă góp phần kiến tạo nền “văn minh t́nh thương” và “văn hóa sự sống” cho đất nước của ḿnh.

Trong tư cách Kitô hữu sống đạo, anh chị em hăy cương quyết không để cho “văn hóa sự chết” lôi cuốn ḿnh, không chấp nhận những h́nh thức xúc phạm đến sự sống và phẩm giá con người, nhất là can đảm nói “không” với tệ nạn phá thai và li dị vốn là những tệ nạn luôn luôn để lại hậu quả bi thảm cho gia đ́nh cũng như cho xă hội và Giáo Hội.


LỜI KẾT

11. Anh chị em thân mến,

Trách nhiệm sống đạo hôm nay thật quan trọng, liên quan đến mọi thành phần Dân Chúa, nhưng cũng như là trách nhiệm làm nên phẩm giá của đời tín hữu. Thánh Lêô Cả Giáo hoàng, trong một bài giảng lễ Giáng Sinh đă kêu gọi : “Hỡi các Kitô hữu, hăy nhận biết phẩm giá của ḿnh” (Bài đọc 2, Kinh Sách, Lễ Giáng Sinh).

Phẩm giá đó là được làm con của Cha trên trời, được cứu chuộc bằng máu của Chúa Giêsu và được trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Phẩm giá đó được thể hiện rơ nét nhờ nỗ lực nên thánh và trở thành chứng nhân cho t́nh yêu Thiên Chúa.

Sống trong đất nước đang có nhiều thay đổi và thách đố, chúng ta được mời gọi sống đức tin cách trưởng thành hơn để có thể dấn thân phục vụ tha nhân cách mới mẻ hơn và góp phần tích cực hơn trong công cuộc xây dựng con người mới.

Dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria La Vang, Thánh Cả Giuse, các thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hăy sống đạo hôm nay theo tinh thần Phúc Âm, để làm vinh danh Thiên Chúa và góp phần xây dựng hạnh phúc cho mọi người.

Hiệp thông cùng anh chị em trong tâm t́nh cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa.

Huế, ngày 8 tháng 9 năm 2006
Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

+ Giuse Ngô Quang Kiệt
Phó Tổng Thư Kư HĐGM Việt Nam (đă kư)

+ Phaolô Nguyễn Văn Hoà
Chủ tịch HĐGMVN (đă kư)