NỘI DUNG

 
 


Tủ sách
Chân Lý 2004

 

 

 

 
 

Lời Ngỏ

I. “Đạo sinh hoạt”

 

1. Thử truy tìm nguồn gốc

2. Thử nhận định về hiện trạng Giáo hội Việt Nam

3. Nhìn lại một chút về sứ mệnh của Giáo hội

II. “Đạo” Hiếu Kính

 

1. Thái độ kính sợ đối với Thiên Chúa

2. Nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa 

3. Đời sống Kitô hữu 

III. “Đạo” Thiêng Liêng”

 

1. Vài hiện tượng

2. Vài nhận định 

3. Tìm lại ý nghĩa Đức Tin 

IV. “Đạo” Luân Lý 

 

1. Các thánh trong Giáo hội 

2. Nẻo đường luân lý 

3. Nhìn từ góc độ nhân học Kitô giáo 

4. Cứu độ bằng tình thương

V. “Đạo” Thực dụng 

 

1. Căn bệnh của nguyên tổ 

2. Căn bệnh của nhân loại

3. Những cơn Cám dỗ đối với đức Giêsu 

4. Vận mạng con người là gặp gỡ trong yêu thương 

5. Những lệch lạc trong đời sống đức Tin Kitô giáo