Home / Thông tin / Videos: Giáo xứ Đa Minh 50 năm NHẬN – TRAO Tin Mừng (Phần 1)

Videos: Giáo xứ Đa Minh 50 năm NHẬN – TRAO Tin Mừng (Phần 1)

 

PHẦN I: DẤU CHÂN TIỀN NHÂN

1. Giới thiệu

2. Lịch sử hình thành giáo xứ

3. Các cha xứ đã và đang phục vụ giáo xứ

4. Hội đồng Mục vụ xưa

5. Hồi ức các đoàn thể (cập nhật sau)

6. 50 năm đầy ắp những kỷ niệm (Phỏng vấn cha FX. Đào Trung Hiệu)