Home / Hình Ảnh / Video: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục

Video: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục

 

Video: Thánh lễ Trao tác vụ linh mục

(04.8.2014)

 

Hôm nay, ngày 04 tháng 08 năm 2014, ngày kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, Thánh quan thày của các linh mục và cũng chính là ngày vui trọng đại của Tỉnh dòng Đaminh và Vinhsơn, 17 thầy phó tế sẽ được Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc trao tác vụ linh mục, được trở nên người tôi trung, trở thành chứng nhân của Thầy Giêsu.

Trong bài chia sẻ, Đức cha Phaolô nói lên sứ vụ và trách nhiệm của người linh mục trong Giáo Hội. Khởi đi từ chứng nhân của Chúa Giêsu đó là Thánh Gioan Maria Vianney, vị Linh mục được Đức Thánh Cha Benedicto XVI chọn là Quan thầy của các Linh mục. Anh em dòng Giảng Thuyết chọn ngày này cũng là để nhấn mạnh việc Chúa Giêsu đi khắp mọi nơi rao giảng Tin mừng, đó cũng là linh đạo của Dòng Giảng Thuyết, không dừng ở đó, khi đi rao giảng Chúa Giêsu không đi một mình mà đã chọn 12 môn đệ cùng đi với Ngài, sau này các môn đệ được chính thức sai đi rao giảng “… như Thầy đã sai anh em đi…”. Và Chúa Giêsu còn trù liệu trước cho tất cả những người rao giảng Lời Chúa cho mọi loài thụ tạo, đó là các Linh mục. Linh mục chính là sứ giả rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, Linh mục là người đưa mọi người đi theo đường ngay nẻo chính, Linh mục là ngôn sứ chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa, trung thành phát biểu đúng ý Chúa, là người có trách nhiệm lớn lao liên đới đến phần rỗi của người khác và của chính mình (trích Bản tin)…

 Video do Ban Truyền Thông giáo xứ thực hiện

 Video do Anh Đinh Minh Triệu thực hiện

Click xem hình lớn

Xem thêm hình1

Xem thêm hình 2