Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / Tài Liệu - Slides / Video: Giảng lễ Chúa chịu phép rửa năm 2015

Video: Giảng lễ Chúa chịu phép rửa năm 2015

 

Video: Giảng lễ Chúa chịu phép rửa năm 2015

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mac cô (Mk 1:7-11)

Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.

“Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan.

Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”