Home / Tài Liệu - Slides / Video : Ân Tình Cảm Tạ

Video : Ân Tình Cảm Tạ

 

Clips : Ân Tình Cảm Tạ

Nhạc phẩm Ân Tình Cảm Tạ

Tác giả : Lm Đào Trung
Thể hiện : Trí Tuệ – Ngọc Trâm

Chương trình “Ân tình cảm tạ”
Giáo xứ Đaminh Ba chuông – 29.10.2011

 

+ Ân Tình Cảm Tạ (pdf)

alt

alt

Đêm nhạc : Ân Tình Cảm Tạ