Home / Hiệp Thông / Ước nguyện của “bông hoa khuyết “

Ước nguyện của “bông hoa khuyết “

 

Ước nguyện của “bông hoa khuyết “

 

Con là bông hoa khuyết

Dẫu hoa chẳng tươi màu

Vẫn cầu mong hương tỏa

Giữa cuộc đời bể dâu

Con là bông hoa khuyết

Nhụy hoa đã phai rồi

Mẹ thương tình biến đổi

Con thành đóa Mai-khôi

Con là bông hoa khuyết

Hoa biết mình tả tơi

Nhờ tình Mẹ ấp ủ

Cánh hoa nay rạng ngời

Con là bông hoa khuyết

Chỉ là hoa khuyết thôi

Nhụy hoa con ước nguyện

Mãi là đóa Mai-khôi

Trong tràng hoa của Mẹ!

                        7/10/2013

                        Vũ Thủy