Home / Giáo Dục - Gia Đình / Thơ: Nhắn về Mỹ Yên

Thơ: Nhắn về Mỹ Yên

 

 

Nhắn về Mỹ Yên

 

Có ai về Mỹ Yên

Cho tôi gởi chút nắng

Sưởi ấm nỗi quặn đau

Sưởi ấm lòng cô lạnh

Giữa cảnh đời oan khiên.

Có ai về Mỹ Yên

Xin hãy bắc nhịp cầu

Cho tôi được chia sẻ

Cho tôi được cảm thông

Chung lời dâng kinh nguyện.

Có ai về Mỹ Yên

Xin nhắn với đồng bào

Đừng bỏ quên hy vọng

Đừng chất ngất hận thù

Đời ta còn có Chúa.

Tôi mơ về Mỹ Yên

Cánh đồng vui tiếng hát

Bài hát nguyện hòa bình…

“…Ôi Thần Linh thánh ái

Xin mở rộng lòng con…!”

Viết trong tâm tình cầu nguyện cho đồng bào Mỹ Yên – Nghệ An

            16/9/2013

           Lucia  Vũ Thủy